کولر گازی 12 هزار ال جی مدل دوال اینورتر S4-Q12JA3QB
کولر گازی 12 هزار ال جی مدل دوال اینورتر S4-Q12JA3QB (2)
الجی
6200000 تومان
کولر گازی 18 هزار ال جی مدل دوال اینورتر (4)
کولر گازی 18 هزار ال جی مدل دوال اینورتر (2)
الجی
7200000 تومان
کولر گازی 24000  ال جی مدل دوال اینورتر I24TGC اسپلیت فقط سرد
الجی
8500000 تومان
کولر گازی 24000  ال جی مدل دوال اینورتر مدل  AMP-24K
الجی