یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ مدل  RS5
یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ مدل  RS5 (5)
سامسونگ
16000000 تومان
یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ مدل SAMSUNG RH77
یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ مدل2 SAMSUNG RH77
سامسونگ
28000000 تومان
یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RH57 (6)
یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RH57
سامسونگ
21000000 تومان
یخچال و فریزر دوقلو سامسونگ 40 فوت مدل RR39-RZ32 (3)
یخچال و فریزر دوقلو سامسونگ 40 فوت مدل RR39-RZ32
سامسونگ
16700000 تومان
RF858QALAXW(1)
RF858QALAXW(2)
سامسونگ
24500000 تومان